Zenith Survey AS

Stillingsannonse:

BIM - tekniker

Zenith Survey AS er en del av BetonmastHæhre konsernet. BetonmastHæhre er et av Norges største og mest komplette entreprenørkonsern innenfor bygg, anlegg og eiendom. Konsernet er et resultat av fusjonen mellom Betonmast, Hæhre Entreprenør og Isachsen Gruppen i 2017. Konsernet har rundt 2900 medarbeidere og omsetningen for 2017 forventes å bli 10 MRD NOK. Se vår hjemmeside for mer info: www.betonmasthaehre.no

Zenith Survey AS gjør BetonmastHæhre bedre. Vi utfører alle stikningsoppgaver for anleggsdivisjonen til konsernet med hovedfokus på samferdselsprosjekter, kraftutbygging og andre større anleggsprosjekter. Vi administrer blant annet også oppgaver innen maskinstyring, BIM, prosjektering og dokumentasjon. Ingen oppgave er for spesiell- ingen oppgave er for utfordrende!

I vårt arbeid er stolthet et nøkkelord; stolthet over å bidra til verdiskapning, både for samfunnet og for bedriften.

Som BIM-tekniker i Zenith Survey vil du få en utfordrende hverdag, med varierte arbeidsoppgaver, og hyggelige hjelpsomme kolleger. Du vil blant annet få ansvaret for oppfølging av BIM i prosjekt, og opplæring av medarbeidere i bruk av modell.

Aktuelle Arbeidsoppgaver:

 • Tilrettelegge for tegningsløs bygging i felt
 • Sørge for opplæring og kunnskapsheving av de ansatte i divisjon anlegg
 • Være en del av BIM gruppa i divisjon anlegg
 • Bidra til at vi alltid jobber med den mest hensiktsfulle soft- og hardwaren

BIM for infrastruktur er stadig i utvikling og det vil også arbeidsoppgavene til en BIM- tekniker være.

Kvalifikasjoner:

 • BIM tekniker fra fagskole, med praktisk erfaring.
 • Eller relevant høyere utdannelse (geomatikk, bygg & anlegg)
 • Relevant erfaring kan veie opp for utdannelseskravet

Vi ønsker også at du har kjennskap til Solibri, Navisworks og Gemini

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Store personlige og faglige utviklingsmuligheter i et komplett entreprenørkonsern i sterk vekst
 • Aktiv tilstedeværelse på prosjekt
 • Inkluderende beslutningsprosesser og korte beslutningslinjer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Muligheter for å delta i konsernets aksjeprogram
 • Utvikling og kurs på intern skole

Ved spørsmål om stillingen eller annet, kontakt:

BIM ansvarlig

Daglig leder

Kontakt OSS

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form