BIM

Vi har egne BIM-teknikere som benytter modeller og metoder som bidrar til høy effektivitet og nøyaktighet i flere av operasjonene som utføres på de ulike anleggene. Våre medarbeidere bidrar med opplæring til Hæhre Entreprenør sine medarbeidere på bruken av modeller.