Eidsvoll Nord-langset

Eidsvoll Nord-langset 2

Oppdragsgiver: Bane NOR SF
Sted: Akershus
Kontraktsverdi: 2,198 mrd. NOK
Anleggsperiode: 05.2019-11.2024

Arbeidene innebærer bygging av 4,5 km nytt dobbeltspor fra Eidsvoll til Langset. I prosjektet ligger også bygging av Norges lengste jernbanebru – Minnevika bru på 836 m, samt en del mindre konstruksjoner og bruer. Jobben utføres i arbeidsfellesskap med PNC Norge.