Stikningstjenester

Vi utfører stikningsarbeid på store utbyggingsprosjekter innenfor vei og jernbane inkludert tunneler og bruer. I tillegg er vi delaktig i spennende prosjekter innenfor vannkraft og energisektoren. Vi satser målrettet på ny teknologi og benytter arbeidsmetoder og instrumenter som sikrer høy kvalitet på arbeidet vi utfører.