Om Zenith Survey

Zenith Survey er et heleid datterselskap av Hæhre Entreprenør og har ansvar for faglig oppfølging og utførelse innenfor alle deler av geomatikkfaget på Hæhre Entreprenør sine prosjekter. Som spesialister utgjør våre 40 ansatte et sterkt fagmiljø og er tett på den teknologiske utviklingen i bransjen.

Vi har kunnskap og kompetanse innenfor områdene stikningsledelse, stikningsutførelse, BIM, vedlikehold av maskinstyringssystemer og masseberegning. Zenith Survey er RO3-godkjent, og bruker drone som en naturlig del av dokumentasjonsprosessen.

Vi er involvert i prosjektene fra oppstart med anbud/prosjektering frem til dataleveranse til FKB-kart og NVDB.