HMS

Vårt viktigste mål er at alle våre ansatte skal trygt hjem etter endt arbeidsdag. Arbeidet som vi utfører skal foregå uten skade på mennesker, materiell, eller ytre miljø. En viktig del av HMS-arbeidet er å skape en bedriftskultur som gjør at den enkelte tar ansvar for egen og andres sikkerhet, og at de tiltak som kreves for å oppnå målene blir gjennomført, både i planlegging, prosjektering og ved utførelsen av arbeidet.