Vedlikehold av maskinstyring

Vi har ansvaret for vedlikehold av maskinstyringen på alle anleggsmaskiner som benyttes på Hæhre Entreprenør sine anlegg. Fem av våre ansatte arbeider kontinuerlig for å sikre at instrumenter og styring til enhver tid er forsvarlig vedlikeholdt på de over 300 maskinene som benyttes rundt på de ulike anleggene.