Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Sted: Sogn og Fjordane
Kontraktsverdi: 49 mill. NOK
Anleggsperiode: 03.2019-03.2020

Prosjektet Fv.55 Vadheimstunnelen omfatter rehabilitering av 1700 meter tunnel med styrt trafikkavvikling (ÅDT 1400). Tunneloppgraderingen vil øke trafikksikkerheten.