Oppdragsgiver: Nye Veier
Sted: Telemark
Kontraktsverdi: 623 mill. NOK
Anleggsperiode: 08.2017-01.2019

Prosjekt E18 Kjørholt og Bamble tunneler omfattet oppgradering av to eksisterende tunneler på henholdsvis 2,2 km og 765 meter. Prosjektet inkluderte også sprengning av nye parallelle tunnelløp.

Kjørholttunnelen

Strossing av nye havarilommer, sprenging for to fjellrom til nye tekniske rom inne i tunnelen og sprengning av nye tverrslag inn til nytt løp. Det ble også utført full bergsikring i hele tunnelen. På deler av tunnelen ble dette gjort i form av full utstøping bak elementer og sprøytebetonghvelv.

Bambletunnelen

Strossing av nye havarilommer, sprenging for et fjellrom til nytt teknisk rom inne i tunnelen, og sprengning av nye tverrslag inn til nytt løp. Det ble også utført full bergsikring i form av tradisjonell bergsikring med bolter og sprøytebetong.