Messingslett-med-bil

E6 Helgeland nord

E6 Helgeland nord 2

Krysset-til-Hjartåsen-B

Oppdragsgiver: Statens vegvesen
Sted: Nordland
Kontraktsverdi: 1,92 mrd. NOK
Anleggsperiode: 07.2015-08.2030
(4 år byggeperiode, 15 år drift og vedlikehold)

Prosjektet strekker seg over 125 km, fra Korgen til Bolna. På denne strekningen skal det bygges 10 delparseller på tilsammen 61,9 km. Totalt skal det bygges 12 bruer på E6 og 10 kulverter/underganger. Nord for Mo i Rana skal det bygges en 620 meter lang tunnel med tilhørende portaler og teknisk bygg.

Den første veiutviklingskontrakten

Dette prosjektet er Statens vegvesen sin første veiutviklingskontrakt. Dette betyr at Hæhre Entreprenør har ansvar for prosjektering, utførelse og drift. Kontraktsformen gir oss muligheten til å påvirke løsninger og optimalisere produksjonen. Mye av prosjekteringen utføres underveis i prosjektet, noe som har bidratt til bedre løsninger og mer effektiv produksjon.