E6 Kolomoen – Arnkvern

E6 Kolomoen – Arnkvern 2

Oppdragsgiver: Nye Veier AS
Sted: Hedmark
Kontraktsverdi: 1,812 mrd. NOK
Anleggsperiode: 05.2017-12.2020

Prosjektet innebærer bygging av ny E6 mellom Kolomoen og Kåterud. Strekningen er 19 km lang og det skal bygges ny firefelts motorvei. I tillegg skal det bygges 9 km med lokalvei og gangvei, 33 langsgående bruer, 1 overgangsbru, 5 kulverter og 5 planskilte kryss.