Oppdragsgiver: Nye Veier AS
Sted: Trøndelag
Kontraktsverdi: forventet å bli ca 4 mrd. NOK
Anleggsperiode: 08.2020-2025/2026

Bygging av 19 kilometer motorvei fra Kvithammar i Stjørdal til Åsen i Levanger. Strekningen bygges som firefelts motorvei med en fartsgrense på 110 km/t. Prosjektet inkluderer fire tunneler, alle med doble tunnelløp. En av dem er Forbordsfjelltunnelen som med sine 7,8 km vil bli Midt-Norges lengste tunnel.